เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น FUJISAN O SAGASOU มาตามล่าฟูจิซังไปด้วยกันเถอะ 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUJISAN O SAGASOU มาตามล่าฟูจิซังไปด้วยกันเถอะ 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUJISAN O SAGASOU มาตามล่าฟูจิซังไปด้วยกันเถอะ 6วัน 4คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น FUJISAN O SAGASOU มาตามล่าฟูจิซังไปด้วยกันเถอะ 6วัน 4คืน พิพิธภัณฑ์ฟูจิโอะ ฟูจิโกะ หมู่บ้านโบราณไซโกะ อิยะชิ โนะ ซะโตะ เนนบะ โทโยสุ เซนเคียวบันไร สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

รหัสทัวร์

JP_XJ00858

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

14 มิ.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

39,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ก.ค. 67

42,900฿

25-30

ส.ค. 67

43,900฿

09-14

40,900฿

30-04ก.ย.

ก.ย. 67

39,900฿

05-10

39,900฿

12-17

40,900฿

19-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

42,900

42,900

36,900

7,900

8,000

25,900

30

09 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

43,900

43,900

37,900

7,900

8,000

25,900

30

30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

40,900

40,900

34,900

7,900

8,000

25,900

30

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

39,900

39,900

33,900

7,900

8,000

25,900

30

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

39,900

39,900

33,900

7,900

8,000

25,900

30

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

40,900

40,900

34,900

7,900

8,000

25,900

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ

Day : 2

สนามบินนาริตะ – พิพิธภัณฑ์ฟูจิโอะ ฟูจิโกะ – หมู่บ้านโบราณไซโกะ อิยะชิ โนะ ซะโตะ เนนบะ – โกเทมบะ เอาท์เล็ท – ออนเซ็น

Day : 3

พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟฟูจิ เวิร์ลเฮอร์ริเทจเซ็นเตอร์ – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ไร่ชาโอบุจิ ซะซะบะ – โออิชิพาร์ค ชมลาเวนเดอร์ – ออนเซ็น

Day : 4

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ –

Day : 5

ช้อปปิ้งชินจูกุ – ชิบูย่า – ฮาราจูกุ หรือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ **ไม่ใช้รถในการเดินทาง **

Day : 6

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง