เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์บอลติก

/

ทัวร์บอลติก แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย) 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์บอลติก แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย) 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์บอลติก แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย) 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวบอลติก แกรนด์บอลติก (ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย) 8วัน 5คืน วิลนิอุส หอคอยเกดิมินัส มหาวิหารวิลนีอุส ปราสาททราไก เนินเขาสามไม้กางเขน เนินไม้กางเขน บอสก้า พระราชวังรุนดาเล่ ริก้า ซิกุลด้า ปราสาทซิกุลด้า ปราสาททูไรด้า อนุสาวรีย์อิสรภาพ โดมสแควร์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ พาร์นู ศาลาว่าการเมืองพาร์นู ทานลินน์ พระราชวังแคทเดอริค พิพิธภัณฑ์ศิลปะแคทเดอริค เคานาส จัตุรัสศาลากลางของทาลลินน์ จุดชมวิวโคห์ตุตซา

รหัสทัวร์

ELL_TK00002

ประเทศ

บอลติก

กำหนดการเดินทาง

10 มิ.ย. 67 - 14 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

87,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ต.ค. 67

87,000฿

07-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

87,000

80,900

87,000

10,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพมหานคร

Day : 2

อิสตันบูล – วิลนิอุส – ซูปิส – หอคอยเกดิมินัส - มหาวิหารวิลนีอุส

Day : 3

วิลนิอุส - ทราไก – ปราสาททราไก – พิพิธภัณฑ์อาชีพและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ - เนินเขาสามไม้กางเขน

Day : 4

วิลนิอุส - โชว์เล่ย์ (ลิทัวเนีย) - เนินไม้กางเขน – บอสก้า (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล่ – ริก้า (ลัตเวีย)

Day : 5

ริก้า – ซิกุลด้า – ปราสาทซิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – โดมสแควร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

Day : 6

พาร์นู (เอสโตเนีย) – ศาลาว่าการเมืองพาร์นู - ทานลินน์ – พระราชวังแคทเดอริค - พิพิธภัณฑ์ศิลปะแคทเดอริค

Day : 7

จัตุรัสศาลากลางของทาลลินน์ - จุดชมวิวโคห์ตุตซา

Day : 8

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง