เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์อังกฤษ

/

ทัวร์อังกฤษ UK VERY WALES อังกฤษและเวลส์ 8วัน 5คืน (SQ)

ทัวร์อังกฤษ UK VERY WALES อังกฤษและเวลส์ 8วัน 5คืน (SQ)

ทัวร์อังกฤษ UK VERY WALES อังกฤษและเวลส์ 8วัน 5คืน (SQ)

เที่ยวอังกฤษ UK VERY WALES อังกฤษและเวลส์ 8วัน 5คืน แมนเชสเตอร์ ถ่ายรูปหน้าสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด ลิเวอร์พูล เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ สแตรทฟอร์ด อ๊อกซ์ฟอร์ด เบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์ คาร์ดิฟฟ์ บาธ สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์อังกฤษ ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet ช้อปปิ้งย่าน Knight Bridge ช้อปปิ้ง Covent Garden Market พิเศษ เมนู Fish & Chips ร้านไทยและภัตตาคาดัง Four Season

รหัสทัวร์

GB_SQ00005

ประเทศ

อังกฤษ

กำหนดการเดินทาง

21 ก.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

83,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Singapore Airlines

ก.ย. 67

83,900฿

21-28

83,900฿

28-05ต.ค.

ต.ค. 67

83,900฿

02-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

83,900

83,900

72,900

11,900

-

55,900

25

28 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67

83,900

83,900

72,900

11,900

-

55,900

25

02 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

83,900

83,900

72,900

11,900

-

55,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Day : 2

สิงคโปร์-สนามบินแมนเชสเตอร์ (อังกฤษ)-ลิเวอร์พูล- สนามแอนฟิลด์-แมนเชสเตอร์

Day : 3

แมนเชสเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน-Bicester Village Outlet- อ๊อกซ์ฟอร์ด

Day : 4

อ๊อกซ์ฟอร์ด-เบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์-คาร์ดิฟฟ์

Day : 5

คาร์ดิ๊ฟ-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน

Day : 6

ลอนดอน

Day : 7

ลอนดอน-พิพิธภัณฑ์อังกฤษ-ช้อปปิ้งโคเวนท์มาร์เก็ต- สนามบินฮีทโทรว์

Day : 8

สนามบินสิงคโปร์-สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง