เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์ฟินแลนด์

/

ทัวร์ฟินแลนด์ แสงเหนือ 9วัน 7คืน (AY)

ทัวร์ฟินแลนด์ แสงเหนือ 9วัน 7คืน (AY)

ทัวร์ฟินแลนด์ แสงเหนือ 9วัน 7คืน (AY)

เที่ยวฟินแลนด์ แสงเหนือ 9วัน 7คืน เฮลซิงกิ คิติล่า เลวี่ อิวาโล เคิร์คเนส โรวาเนียมี เคมี ทะเลสาบอินารี สนุกสนานกับโปรแกรมที่พิเศษสุด "อาร์กติก สโนว์ ซาฟารี" ชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) จุดจับปูยักษ์ RED KING CRAB ชม ฟาร์มสุนัขฮัสกี้(HUSKY FARM) ตามล่หาแสงเหนือ (AURORA BOREALIS) ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ หมู่บ้านซานตาคลอส เรือตัดน้ำแข็ง ชมโบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ ชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ

รหัสทัวร์

FI_AY00026

ประเทศ

ฟินแลนด์

กำหนดการเดินทาง

04 ต.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

188,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Fin Air

ต.ค. 67

188,800฿

04-12

188,800฿

18-26

188,800฿

25-02พ.ย.

พ.ย. 67

188,800฿

08-16

188,800฿

22-30

188,800฿

29-06ธ.ค.

ธ.ค. 67

188,800฿

06-14

198,800฿

20-28

198,800฿

27-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

188,800

-

-

59,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

188,800

-

-

59,000

-

-

20

25 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

188,800

-

-

59,000

-

-

20

08 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

188,800

-

-

59,000

-

-

20

22 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

188,800

-

-

59,000

-

-

20

29 พ.ย. 67 - 06 ธ.ค. 67

188,800

-

-

59,000

-

-

20

06 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

188,800

-

-

59,000

-

-

20

20 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

198,800

-

-

59,000

-

-

20

27 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

198,800

-

-

59,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ - คิติล่า

Day : 2

เลวี - นั่งกระเช้าชมวิว -อิวาโล - สโนว์โมบิล

Day : 3

อิวาโล - เคิร์คเนส - นั่งรถลากสโนว์โมบิล - กิจกรรมจับปูยักษ์ - อิวาโล

Day : 4

อิวาโล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (สุนัขลากเลื่อน) - โรวาเนียมี

Day : 5

โรวาเนียมี - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานต้าคลอส

Day : 6

โรวาเนียมี - เคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (ICE BREAKER) - โอลู

Day : 7

สนามบินโอลู - สนามบินเฮลซิงกิ - ชมเมือง

Day : 8

เฮลซิงกิ – ประเทศไทย

Day : 9

ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง