เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ มูข้ามแดน บินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี 3วัน 2คืน (8M)

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ มูข้ามแดน บินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี 3วัน 2คืน (8M)

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ มูข้ามแดน บินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี 3วัน 2คืน (8M)

เที่ยวพม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ มูข้ามแดน บินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี 3วัน 2คืน ย่างกุ้ง หงสา เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

รหัสทัวร์

MM_8M00058

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

28 มิ.ย. 67 - 29 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

9,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar Airways International

ก.ค. 67

11,999฿

19-21

12,999฿

26-28

ส.ค. 67

10,999฿

09-11

11,999฿

30-01ก.ย.

ก.ย. 67

10,999฿

27-29

ต.ค. 67

12,999฿

11-13

12,999฿

23-25

พ.ย. 67

11,999฿

15-17

10,999฿

29-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

12,999฿

04-06

11,999฿

13-15

13,999฿

27-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

20

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

10,999

10,999

9,999

2,000

6,000

-

20

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

11,999

11,999

10,999

2,000

6,000

-

20

27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

10,999

10,999

9,999

2,000

6,000

-

20

11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

20

23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

20

15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

11,999

11,999

10,999

2,000

6,000

-

20

29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

10,999

10,999

9,999

2,000

6,000

-

20

04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

20

13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

11,999

11,999

10,999

2,000

6,000

-

20

27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ • ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง

Day : 2

เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • วัดไจ๊คะวาย • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น

Day : 3

พระนั่งหงาทัตจี • พระนอนตาหวาน • สนามบินมิงกาลาดง • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง