เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@beststar

Travel License : 21/01130

หน้าแรก

/

ทัวร์นอร์เวย์

/

ทัวร์นอร์เวย์ Beautiful Norway (Lofoten&North Cape) 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์นอร์เวย์ Beautiful Norway (Lofoten&North Cape) 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์นอร์เวย์ Beautiful Norway (Lofoten&North Cape) 10วัน 7คืน (TG)

เที่ยวนอร์เวย์ Beautiful Norway (Lofoten&North Cape) 10วัน 7คืน ออสโล เที่ยวชมเมือง สวนวิกเกอร์แลนด์ พระราชวังหลวง โอเปร่าเฮ้าส์ นาร์วิก หมู่เกาะโลโฟเทน หมู่บ้านเฮนนิงสไวร์ เที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy เกาะโลโฟเทน สวนสัตว์โพลาร์ ทรอมโซ่ ชมเมืองทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา สโตรสไตเนิน บินสู่อัลตา แฮมเมอร์เฟสต์ ฮอนนิ่งสแวค นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ฮอนนิ่งสแวก อัลต้า

รหัสทัวร์

NO_TG00015

ประเทศ

นอร์เวย์

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

0บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

138,000฿

05-14

138,000฿

12-21

138,000฿

19-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

138,000

178,000

159,000

20,000

-

-

20

12 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

138,000

178,000

159,000

20,000

-

-

20

19 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

138,000

178,000

159,000

20,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)

Day : 2

ออสโล - เที่ยวชมเมือง – สวนวิกเกอร์แลนด์ – พระราชวังหลวง - โอเปร่าเฮ้าส์

Day : 3

ออสโล - นาร์วิก – หมู่เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านเฮนนิงสไวร์

Day : 4

เที่ยวหมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy

Day : 5

เกาะโลโฟเทน – สวนสัตว์โพลาร์ - ทรอมโซ่

Day : 6

ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา สโตรสไตเนิน - บินสู่อัลตา

Day : 7

อัลต้า - แฮมเมอร์เฟสต์ - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

Day : 8

ฮอนนิ่งสแวก - อัลต้า - บินสู่ออสโล

Day : 9

สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day : 10

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท เบสสตาร์ทราเวล จำกัด

บ่อสร้าง

155-8-205500

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน ที่ Line Official: @beststar
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง